Tv philips model 15pt276760электрическая схема

tv philips model 15pt276760электрическая схема
Kui probleem on videotöötlusplokis — selle remondi või vahetusega. Teeninduskeskus teostab garantiiremonte järgnevatele audio-videotehnika tootemarkidele: Samsung, Philips, Sony, LG, Grundig, Pioneer, Yamaha, Thomson, Kenwood. Diagnostikale ja remondile kuluv aeg sõltub puudusest, kuid tavaliselt ei ületa see 14 kalendripäeva. Varukoopia tellimise soov esita Teliale samaaegselt seadme remonti toomisel. Mõnikord on televiisori vahemällu jäänud ka veateated.Kuidas lahendatakse?Toiteploki remondiga. Garantii kehtib riistvarale, tarkvaralised häired ja arvutiviiruste tekitatud kahju arvutitootja garantii alla ei kuulu.


Tugineme vastutuse määratlemisel tootja volitatud esindaja tehtavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui diagnostika tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on sul võimalus tellida tasuline remont. Sülearvuti ekraanil on lubatud kuni 5 «surnud» pikslit.DELL sülearvutite garantiitingimused.Aku:Delli sülearvutite akude tootjagarantiiaeg on reeglina erinev sülearvutite garantiiajast.Kõigi Delli sülearvutite akudele tootjagarantii on 1 aasta (aku vilgutab tulesid, ei lae).Aku on kulumaterjal. Kui sa ei leia kasutusjuhendit üles, siis leiad selle Telia e-poest.
Kui viga hakkab korduma ja ei ole kõrvaldatav, siis seade asendatakse või hüvitatakse. Tootja poolt võib olla kehtestatud pikem garantiiaeg — sellisel juhul on see toote juures ning müügiarvel märgitud. Ostu tõendava dokumendi puudumisel ei saa saata seadet Telia kaudu remonti ja hooldusesse. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.

Похожие записи: